எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி.சரஸ்வதி சிவலிங்கம்

திருமதி.சரஸ்வதி சிவலிங்கம்

Born 12/07/1951 - Death 03/09/2021 யாழ். நவாலி (Birth Place) வவுனியா செட்டிக்குளம் & கனடா Brampton (Lived Place)