எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.தவந்திரன் ஜேம்ஸ் ஜேசுதாசன்

திரு.தவந்திரன் ஜேம்ஸ் ஜேசுதாசன்

Born 10/02/1941 - Death 21/08/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) Wallington, United Kingdom (Lived Place)