எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.தெய்வநாயகி பொன்னம்பலம்

திருமதி.தெய்வநாயகி பொன்னம்பலம்

Born 15/07/1943 - Death 04/09/2021 யாழ்.கைதடி தெற்கு (Birth Place) யாழ்.கைதடி வடக்கு (Lived Place)