எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.சண்முகம் புவனேந்திரன்

திரு.சண்முகம் புவனேந்திரன்

Born 03/11/1943 - Death 03/09/2021 யாழ். கோப்பாய் (Birth Place) Melbourne, Australia (Lived Place)