எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.கருணாகரன் பரமேஸ்வரி Premium Design

திருமதி.கருணாகரன் பரமேஸ்வரி

Born 02/02/1956 - Death 04/09/2021 யாழ். சுன்னாகம் (Birth Place) Dortmund, Germany (Lived Place)