எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.குணவதி கனகசபாபதி

திருமதி.குணவதி கனகசபாபதி

Born 05/04/1941 - Death 04/09/2021 யாழ். இளவாலை (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)