எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வேலுப்பிள்ளை நாகராஜா Premium Design

திரு. வேலுப்பிள்ளை நாகராஜா

Born 13/10/1944 - Death 05/09/2021 யாழ். வண்ணார்பண்ணை (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)