எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மத்தியாஸ் மரியதாஸ் Premium Design

திரு. மத்தியாஸ் மரியதாஸ்

Born 28/08/1940 - Death 08/09/2021 யாழ். செம்பியன்பற்று (Birth Place) கொழும்பு , யாழ்.தாளையடி (Lived Place)