எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முத்துதம்பி சிவராஜா

திரு. முத்துதம்பி சிவராஜா

Born 05/10/1927 - Death 07/09/2021 Slim River, Malaysia (Birth Place) மலேசியா Slim River, யாழ். ஊரெழு, கொழும்பு, பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)