எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பாலகிருஷ்ணன் தயாளினி

திருமதி. பாலகிருஷ்ணன் தயாளினி

Born 18/08/1966 - Death 09/09/2021 யாழ். உடுவில் காளிகோவிலடி (Birth Place) Osny, France (Lived Place)