எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி. சிவகுருநாதர் புஸ்பவதி Premium Design

திருமதி. சிவகுருநாதர் புஸ்பவதி

Born 22/03/1948 - Death 14/09/2021 காரைநகர் வேரக்குளம் கருங்காலி (Birth Place) நீர்கொழும்பு (Lived Place)