எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. ஸ்ரீரங்கநாதன் கனகசபை Premium Design

திரு. ஸ்ரீரங்கநாதன் கனகசபை

Born 02/06/1944 - Death 15/09/2021 யாழ். சுன்னாகம், Sri Lanka (Birth Place) வெள்ளவத்தை கொழும்பு, Sri lanka (Lived Place)