எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வீரகத்தி வேலும்மயிலும் Premium Design

திரு. வீரகத்தி வேலும்மயிலும்

Born 24/06/1930 - Death 15/09/2021 யாழ். வடமராட்சி வதிரி, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)