எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சின்னத்தம்பி நாகேஸ்வரன் Premium Design

திரு. சின்னத்தம்பி நாகேஸ்வரன்

Born 02/01/1956 - Death 21/09/2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Attendorn, Germany (Lived Place)