எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இமையாழன் பாஸ்கரன் Premium Design

திரு. இமையாழன் பாஸ்கரன்

Born 04/05/1998 - Death 23/09/2021 Montreal, Canada (Birth Place) Montreal, Canada (Lived Place)