எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வர்ணகுலசிங்கம் இராமேஸ்வரன் (வர்ண ராமேஸ்வரன்) Premium Design

திரு. வர்ணகுலசிங்கம் இராமேஸ்வரன் (வர்ண ராமேஸ்வரன்)

Born 05/11/1968 - Death 25/09/2021 அளவெட்டி சிறுவிளான், Sri Lanka (Birth Place) Jaffna, Sri Lanka & Canada (Lived Place)