எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அன்ரன் செல்வராஜன் சேவியர் Premium Design

திரு. அன்ரன் செல்வராஜன் சேவியர்

Born 01/04/1947 - Death 08/09/2021 மன்னார், Sri Lanka (Birth Place) Mitcham, United Kingdom (Lived Place)