எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பாலசிங்கம் சற்குணதேவி Premium Design

திருமதி. பாலசிங்கம் சற்குணதேவி

Born 02/10/1941 - Death 30/09/2021 பருத்தித்துறை, Sri Lanka (Birth Place) Brampton, canada (Lived Place)