எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சின்னையா தளையசிங்கம் (செல்வம்)

திரு. சின்னையா தளையசிங்கம் (செல்வம்)

Born 21/10/1942 - Death 22/02/2020 கொக்குவில் (Birth Place) Ludenscheid Germany, London United Kingdom (Lived Place)