எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Dr. குமாரசூரியர் குமாரவேலு Premium Design

Dr. குமாரசூரியர் குமாரவேலு

Born 09/02/1963 - Death 26/09/2021 நயினாதீவு 5ம் வட்டாரம், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka &Tennessee, United States (Lived Place)