எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நந்தினி குமாரவேலு Premium Design

திருமதி. நந்தினி குமாரவேலு

Born 06/11/1975 - Death 01/10/2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Aalborg, Denmark (Lived Place)