எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. குலரட்ணம் நாகரட்ணம் Premium Design

திரு. குலரட்ணம் நாகரட்ணம்

Born 29/11/1938 - Death 04/10/2021 மானிப்பாய், Sri Lanka (Birth Place) கொக்குவில், Sri Lanka Salalah, Oman & Toronto, Canada (Lived Place)