எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. விஜயா மனோகரன் Premium Design

திருமதி. விஜயா மனோகரன்

Born 15/01/1973 - Death 05/10/2021 காரைநகர் களபூமி, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு தெஹிவளை, Sri Lanka (Lived Place)