எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஜெயலஷ்மி ஞானப்பிரகாசம் Premium Design

திருமதி. ஜெயலஷ்மி ஞானப்பிரகாசம்

Born 20/10/1931 - Death 06/10/2021 யாழ். கொட்டடி, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)