எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கனகசபை தங்கராஜா Premium Design

திரு. கனகசபை தங்கராஜா

Born 04/09/1957 - Death 04/10/2021 யாழ். அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)