எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தம்பு நடராஜா Premium Design

திரு. தம்பு நடராஜா

Born 03/07/1935 - Death 06/10/2021 யாழ். நீர்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canad (Lived Place)