எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. அரியலிங்கம் ஜெகதீஸ்வரி Premium Design

திருமதி. அரியலிங்கம் ஜெகதீஸ்வரி

Born 09/06/1942 - Death 05/10/2021 குரும்பசிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Ajax, Canada (Lived Place)