எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பாலசண்முகம் பரமேஸ்வரி Premium Design

திருமதி. பாலசண்முகம் பரமேஸ்வரி

Born 21/08/1945 - Death 05/10/2021 பம்பைமடு, Sri Lanka (Birth Place) Brampton, Canada (Lived Place)