எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. றெஜினா பிலோமினா தனசிங்கம் Premium Design

திருமதி. றெஜினா பிலோமினா தனசிங்கம்

Born 22/09/1932 - Death 09/10/2021 புலோலி, Sri Lanka (Birth Place) சுண்டுக்குழி, Sri Lanka (Lived Place)