எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இராமன் வீரையா Premium Design

திரு. இராமன் வீரையா

Born 29/07/1944 - Death 08/10/2021 அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) மல்லாவி, Sri Lanka (Lived Place)