எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. இலட்சுமிப்பிள்ளை ( லீலா ) தில்லையம்பலம் Premium Design

திருமதி. இலட்சுமிப்பிள்ளை ( லீலா ) தில்லையம்பலம்

Born 01/03/1932 - Death 08/10/2021 நாரந்தனை, Sri Lanka (Birth Place) புளியங்கூடல் Sri Lanka, லண்டன், United Kingdom மற்றும் பேர்கன், Norway (Lived Place)