எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். திரவியம் ஜோர்ஜ் திரேசா Premium Design

அமரர். திரவியம் ஜோர்ஜ் திரேசா

Born 23/11/1941 - Death 13/10/2020 நாரந்தனை, Sri Lanka (Birth Place) ஆறுகால்மடம், Sri Lanka , பலெர்மோ, Italy & பிரித்தானியா, United Kingdom (Lived Place)