எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பரஞ்சோதி சாம்பசிவமூர்த்தி Premium Design

திருமதி. பரஞ்சோதி சாம்பசிவமூர்த்தி

Born 30/06/1937 - Death 06/10/2021 கல்முனை, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)