எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சின்னத்துரை பரிமளம்

திருமதி. சின்னத்துரை பரிமளம்

Born 04/08/1934 - Death 09/10/2021 காரைநகர் களபூமி, Sri Lanka (Birth Place) மானிப்பாய், Sri Lanka (Lived Place)