எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிரோன்மணி சிங்கராஜா

திருமதி. சிரோன்மணி சிங்கராஜா

Born 12/01/1931 - Death 11/10/2021 கொக்குவில் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)