எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சீவரட்ணம்மா வேலுப்பிள்ளை

திருமதி. சீவரட்ணம்மா வேலுப்பிள்ளை

Born 18/01/1940 - Death 12/10/2021 உரும்பிராய் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) Ajax, Canada (Lived Place)