எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சூசைப்பிள்ளை அன்ரன் நவரட்ணம்

திரு. சூசைப்பிள்ளை அன்ரன் நவரட்ணம்

Born 03/02/1955 - Death 28/09/2021 வயாவிளான், Sri Lanka (Birth Place) Lewisham, United Kingdom (Lived Place)