எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.  ரூபராணி ஜீவானந்தம்

திருமதி. ரூபராணி ஜீவானந்தம்

Born 19/03/1957 - Death 16/10/2021 நயினாதீவு 3ம் வட்டாரம், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)