எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. விஜிதரன் செல்வரத்தினம்

திரு. விஜிதரன் செல்வரத்தினம்

Born 20/03/1971 - Death 14/10/2021 நவாலி, Sri Lanka (Birth Place) New Jersey, United States (Lived Place)