எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஆபேல் லூக்காஸ்

திரு. ஆபேல் லூக்காஸ்

Born 30/05/1944 - Death 26/02/2020 புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) டென்மார்க் (Lived Place)