எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஸ்ரிபன் அலெக்சாண்டர் ஜோசப் Premium Design

திரு. ஸ்ரிபன் அலெக்சாண்டர் ஜோசப்

Born 16/12/1943 - Death 30/10/2021 பாஷையூர், Sri Lanka (Birth Place) Bergen, Norway (Lived Place)