எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பத்மாவதி பாலராஜா (பாலராஜா டீச்சர்)

திருமதி. பத்மாவதி பாலராஜா (பாலராஜா டீச்சர்)

Born 04/10/1934 - Death 26/02/2020 யாழ். ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) Sutton, Wimbledon United Kingdom (Lived Place)