எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தையா சுப்பிரமணியம் (மணியம்)

திரு. கந்தையா சுப்பிரமணியம் (மணியம்)

Born 19/06/1941 - Death 28/02/2020 யாழ். கச்சேரியடி (Birth Place) யாழ். கச்சாய் (Lived Place)