எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். கிறிஸ்ரியான் மனுவேல்பிள்ளை Premium Design

அமரர். கிறிஸ்ரியான் மனுவேல்பிள்ளை

Born 30/08/1952 - Death 09/11/2020 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Hassloch, Germany (Lived Place)