எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். செலஸ்டின் பற்றிக் அந்தோனிப்பிள்ளை Premium Design

அமரர். செலஸ்டின் பற்றிக் அந்தோனிப்பிள்ளை

Born 30/12/1967 - Death 11/10/2020 வவுனியா, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)