எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சூசையானா சந்தியாப்பிள்ளை Premium Design

திருமதி. சூசையானா சந்தியாப்பிள்ளை

Born 04/03/1946 - Death 26/10/2021 மன்னார், Sri Lanka (Birth Place) Lincolnshire, United Kingdom (Lived Place)