எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. செல்லத்துரை நாகரத்தினம் Premium Design

திருமதி. செல்லத்துரை நாகரத்தினம்

Born 16/02/1951 - Death 29/10/2021 பண்டத்தரிப்பு, Sri Lanka (Birth Place) Helsingborg, Sweden (Lived Place)