எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. துரைராஜா கமலேஸ்வரி Premium Design

திருமதி. துரைராஜா கமலேஸ்வரி

Born 09/04/1937 - Death 09/11/2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka & London, United Kingdom (Lived Place)