எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கதிரவேற்பிள்ளை சகில்ராஜ் Premium Design

திரு. கதிரவேற்பிள்ளை சகில்ராஜ்

Born 29/09/1966 - Death 10/11/2021 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)