எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. யோகேஸ்வரி திருநாவுக்கரசு Premium Design

திருமதி. யோகேஸ்வரி திருநாவுக்கரசு

Born 08/04/1944 - Death 13/11/2021 கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) New South Wales, Australia (Lived Place)